Producenci
Reklamacje i zwroty

Wzór oświadczenia odstąpienia o umowy i zgłoszenia reklamacji

Miejscowość, data: ...............................................

Imię i nazwisko konsumenta ....................................................................

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto .................../............................................................................

tel. kontaktowy: ..................................................

adres mailowy: .................................................

 

RAWFOODS Polska, Marta Kapica

Siewna 16, 72-003 Wołczkowo

info@rawfoods.pl

 

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) .............................................................

................. .................................................... nr. dokumentu sprzedaży ................ .........data sprzedaży :................................................ ..............................................

Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym) za cenę brutto ................... ..

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr .........................................................................................................................

lub:....................................................................................................................................

Towar zwracam w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym w stanie niezmienionym.

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż – w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał

paragonu.

 

...................................................................

podpis klienta

 

 

 

(wypełnia Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru)

Potwierdzenie przyjęcia zwrotu:

- otrzymano dnia .....................................................................................

- zwrócono kwotę brutto .........................................................................zł..

w tym podatek VAT .................................................. zł

- uwagi .........................................................................................................

...........................................................................................

 

 

………………………………………………………

podpis sprzedawcy

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAWFOODS Polska, Marta Kapica

Siewna 16, 72-003 Wołczkowo

info@rawfoods.pl

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .......................................... adres e-mail: .............................................................

Data nabycia towaru .. ............................. Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ............................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru: ............................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :

doprowadzenie do stanu zgodności z umowa poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ – w przypadku

niemożliwości usunięcia wady (art8 ust 1):

żądanie OBNIŻENIE CENY lub ODSTAPIENIE OD UMOWY

(ZWROT). .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty

otrzymania niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem na adres info@rawfoods.pl

...

.......................... ................................................

Miejscowość, data Podpis zgłaszającego reklamację

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Safe Buy
Sklep internetowy Shoper.pl